Impressie  |  

Verzendkosten  |  

Voorwaarden  |  

Hulp  |  

Contact  |  

Disclaimer  |  

Reparaties  |  

U bevindt zich hier: 

>> Startpagina 

Reparaties

 

Garantie en reparatiebepalingen.

Op alle M-Audio produkten zit 1 jaar fabrieksgarantie tenzij op de factuur van M-Audioshop anders staat aangegeven.

Binnen de garantie is de fabrieksgarantie alleen van toepassing indien het produkt is gebruikt bij normaal gebruik. Indien een produkt defect is geraakt door:
• Baldadig gebruik
• Onjuist aansluiten van stroom
• Onjuist aansluiten van bekabeling
• Waterschade
• Enig andere activiteit welke niet conform het gebruik is

wordt er door M-Audio geen garantie verleend.

Is het produkt bij M-Audioshop aangeschaft, dan kunt u het produkt naar ons toesturen. In alle andere gevallen dient u contact op te nemen met de winkel van aankoop. Zij dienen uw garantie af te handelen. M-Audioshop handelt alleen haar eigen garanties af.

Voordat u het apparaat naar ons stuurt, e-mailt u ons met:
• Het defect van het apparaat
• Datum van aankoop
• Factuurnummer, te vinden op de factuur van M-Audioshop.

Hierna ontvangt u van M-Audioshop bericht dat het apparaat naar ons gestuurd kan worden.Buiten de garantie behandelt M-Audioshop alleen de produkten gekocht bij M-Audioshop.

Vaak is het niet van tevoren in te schatten wat de kosten van reparatie zijn daar het probleem wel duidelijk mag zijn maar wat exact dit probleem veroorzaakt niet. U dient na e-mail contact het apparaat, deugdelijk verpakt, naar M-Audioshop te sturen waarna M-Audioshop:
• U een prijsopgave stuurt, kosten Euro 41,65 inclusief BTW eventueel exclusief porto terug van het apparaat indien u niet wilt overgaan tot reparatie.
• Dit apparaat repareert waarbij de kosten achteraf worden bepaalt. Hierbij geldt dat de kosten van reparatie in relatie moeten staan tot de waarde het produkt.

Disclaimer